Puur natuurvlees

In ons assortiment staat natuurvlees (en vis) van verschillende diersoorten. Dankzij een goede samenwerking met natuurboeren en diverse natuurgebieden in Noord-Nederland, kunnen wij puur natuurvlees aanbieden van dieren die een natuurlijk leven hebben gehad. Ieder diersoort komt ergens ander vandaan. Hieronder vind je meer informatie over waar en hoe elk diersoort leeft.

Elk dier heeft zijn eigen kwaliteit; grazen, wroeten, struinen, scharrelen, enzovoorts. Om die reden zetten natuurorganisaties dan ook verschillende soorten in. Dit maakt het landschap zeer divers. Elk natuurgebied vraagt om verschillende diersoorten, afhankelijk van de vegetatie.

RUNDEREN
Runderen grazen een lange periode van het jaar gras en andere lage vegetatie. In de winter doen ze iets heel bijzonders: ze schillen de bomen! De geschilde bomen sterven langzaam af en bieden in die tijd een goede schuilplaats voor insecten – daar hebben vogels weer profijt van. Een voordeel voor iedereen! Bovendien komen de runderen op plekken waar andere dieren en mensen normaal niet kunnen komen als het stevig heeft gevroren.

SCHAPEN
Schapen worden ingezet voor de begrazing van grassen en ruigteplanten om zo de beoogde vegetatie te stimuleren. Dat geeft (bloem)rijke kruiden en heideplanten een streepje voor ten opzichte van weggegraasde planten. Interessant feitje: een rondtrekkende schaapskudde neemt sporen, zaden en insecten mee via de vacht en hoeven. Zo zijn de schapen verantwoordelijk voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende natuurgebieden.

De dieren lopen 365 dagen per jaar in de vrije natuur en eten met de seizoenen mee. Door de beweging en het eten van kruiden, grassen, takken en bladeren, kunnen ze zichzelf gezond houden.
De verkoop van het vlees zorgt namelijk voor inkomsten, waardoor natuurgebieden beheerd kunnen worden en de boeren niet afhankelijk zijn van subsidies. Bovendien hebben de dieren geen natuurlijke vijanden meer in Nederland en moet de mens ingrijpen om de groepen niet te groot te laten worden. Te grote groepen zorgt voor overbegrazing, waardoor allerlei bijzondere plantensoorten en dieren verdwijnen.

De schapen van Paramoudra
Een kudde gescheperde schapen graast onder begeleiding van Jacqueline en de honden Blue, Mitch en Jack op verschillende natuurterreinen. Het is een echte buitenkudde. De schapen zijn het jaar rond in de natuur en kunnen daar zelf uitzoeken wat ze eten. Dierenwelzijn staat ten alle tijden voorop. Daar hoort bij dat er een vertrouwensband is tussen schapen en herderin , zodat de schapen zo min mogelijk stress ervaren. De kudde graast momenteel op terreinen tussen Beetsterzwaag en Emmeloord.

VIJFSTERREN VARKENS
Ons varkensvlees is afkomstig van vijfsterren-varkensboeren. Deze boeren zijn door stichting ‘Varkens in Nood’ geselecteerd. De dieren leiden bij deze boeren tot aan de slacht een natuurlijk leven. De Woeste Grond is een samenwerking aangegaan met vijfsterrenboeren die hun varkens biologisch bijvoeren en geen antibiotica geven. Wij kopen de varkens direct bij de boer en zo profiteert iedereen: de klant betaalt een eerlijke prijs, de boer krijgt een eerlijk inkomen en het varken krijgt een eerlijk leven. Met de volgende twee vijfsterrenboeren werken wij samen: EKO-boerderij Sengersbroek en Akkervarkens.

EKO-BOERDERIJ SENGERSBROEK
Bij de varkenshouders Peter en Teresa leven de Bonte Bentheimer varkens een avontuurlijk goed leventje. De dag brengen ze door met wat struinen door de wei, met hun snuit in de grond opzoek naar eten en met hun kont in een modderpoel om lekker af te koelen. Deze varkens hebben allemaal hun mooie krulstaartjes nog, dit omdat varkens met een goed leven zich niet vervelen. Verveelde varkens gaan namelijk in elkaars staart bijten, wat maakt dat reguliere varkensboeren uit voorzorg de staarten couperen.
Omdat de Bonte Bentheimer een oud ras is dat veel langzamer groeit dan gangbare varkens (die al op de leeftijd van zes maanden geslacht worden), leven deze vleesvarkens ongeveer een jaar. De Bentheimers krijgen geen antibiotica en worden geslacht bij een kleinschalige slachterij in de buurt. Ze worden daar persoonlijk afgeleverd door Peter en Teresa.

AKKERVARKEN
Op het erf van Willem en Claudia lopen meer dan honderd Duroc-, Husumer en Berkshire-varkens. De varkens brengen hun dagen door zoals ze dat het liefste doen: wroetend in het bos en lekker luierend in de modder of in het gras. Daarnaast worden de varkens op gemeentegronden ingezet om berenklauw te bestrijden. Voor de gemeente een milieuvriendelijke manier om onkruid te bestrijden en voor de varkens een nieuw avontuur!
Op de boerderij zie je geen dierenarts; de varkens leven lekker in de buitenlucht, waar ze een natuurlijke weerstand opbouwen en veel minder kans lopen op besmettelijke ziektes en longproblemen. Hierdoor is het niet nodig antibiotica te gebruiken. Omdat Akkervarken een kleinschalig bedrijf is, hebben Claudia en Willem veel tijd en aandacht voor alle dieren.

BIOLOGISCHE POLDERHOEN
De kuikens van de biologische Polderhoen worden grootgebracht in Nederland (Flevopolder) met speciaal biologisch voer: rijk aan kruiden en granen. De dieren hebben de ruimte om rond te scharrelen en groeien op in hun eigen tempo. De kuikens worden groot in hun natuurlijke leefomgeving. Daardoor hebben deze polderhoenders stevig vlees en een ouderwets fijne smaak.

HET RAS
De Polderhoen is een speciaal ras, een heel ander ras dan een gangbare kip. Het is een Franse kip, om precies te zijn is het de Hubbard. Deze kip is 14 jaar geleden gekozen, omdat het een langzaam groeiend en sterk ras is. Daarom is dit ras erg geschikt om biologisch gehouden te worden. Ter vergelijking: een gangbare kip weegt na zes weken 2,2 kilogram, terwijl een Polderhoen na zes weken 1 kilogram weegt en pas na 11 weken 2,6 kilogram. De kip krijgt dus de tijd om te groeien en dat is beter voor de kip en voor het vlees. Het vlees van de Polderhoen heeft namelijk meer smaak en een stevigere structuur dan gangbaar kippenvlees.

DRIESTERREN KIP
De Polderhoen wordt op een biologische manier gehouden en heeft daarom een veel diervriendelijker leven dan een gangbare kip. De kippen hebben een warme stal, zitstokken, gelegenheid om stofbaden te nemen en natuurlijk de vrijheid om buiten rond te scharrelen. Buiten kunnen de dieren de schaduw opzoeken en is er voedsel om te pikken. De Polderhoen wordt diervriendelijker gehouden dan de scharrelkip. Een biologische kip leeft langer, krijgt biologisch voer zonder hormonen, heeft meer ruimte en kan buiten rondscharrelen. Dit kipvriendelijke en volwaardige leven is beloond met het drie sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dit keurmerk geeft aan dat een biologische kip een beter leven heeft dan een gangbare kip (geen sterren) en een scharrelkip (twee sterren).

ANTIBIOTICA-VRIJ
De laatste tijd is de pluimveesector vaak in het nieuws om het overmatige gebruik van antibiotica. Door dit overmatige gebruik kunnen bacteriën en virussen resistent worden voor geneesmiddelen. Dit betekent dat deze ziektes niet of nauwelijks te bestrijden zijn met de beschikbare antibiotica. Dit is een kwalijke zaak en de biologische pluimveehouderij laat zien dat dit anders kan. Door het kiezen van een sterk ras, de juiste voeding en goede leefomstandigheden, bouwt de Polderhoen een optimale natuurlijke weerstand tegen ziektes op. Door de hoge natuurlijke weerstand blijven de kippen gezond en is er relatief minder uitval van kippen ten opzichte van de omstreden plofkip. Daardoor kan de Polderhoen zonder antibiotica gezond gehouden worden.

VIS (BIJVANGST)
Naast de garnalen en langoustine, krijgen de Wieringer vissers ook andere vissoorten in hun netten. Met de nieuwe wetgeving, de aanlandplicht, mag je geen vis meer teruggooien en moet alles mee naar land. Veel Nederlanders kennen sommige bijgevangen vissoorten nauwelijks en kopen deze bijna niet, terwijl het heerlijke visjes zijn. Naast bekende vis staan ook minder bekende vissoorten in onze webshop en verandert het aanbod regelmatig.
Iedere week opnieuw doen de Wierdinger vissers hun uiterste best om vis van een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te leveren. Dat begint al op zee. Netten worden over de zeebodem getrokken. Vissers hebben de keuze deze ‘trekken’ lang of kort te laten duren. Deze vissers kiezen voor korte trekken. Want hoewel de vangst per keer dan minder is, blijft de kwaliteit van de vis optimaal. De vis achter in het net wordt namelijk niet geplet of gekneusd, maar blijft prachtig heel.
Zodra de vis aan boord is, maken de bemanningsleden deze grondig schoon. Vervolgens worden ze gevacumeerd en ingevroren. Ze doen dit heel zorgvuldig: één voor één en met de juiste kant naar boven. Zo blijft de kwaliteit gegarandeerd!

WILD
Een deel van ons wild komt van Hollands Wild, maar wij zijn ook een innamepunt van jagers in Noord-Nederland.

HOLLANDS WILD
In Nederland wordt 11 miljoen kilo wild gegeten, waarvan maar 10% afkomstig is uit ons land. De overige 90% is geïmporteerd of opgekweekt, terwijl onze eigen natuurlijke bronnen onbenut blijven. De Nederlandse markt importeert bijvoorbeeld kangoeroevlees uit Australië, terwijl jagers ganzen uit onze Hollandse polders moeten vernietigen. Dat beschouwen wij als voedselverspilling, nog los van het hoge aantal foodmiles dat sommige geïmporteerde producten hebben. Samen met de Nederlandse jagers willen we heel Nederland kennis laten maken met een complete reeks van producten uit de natuur. Dus niet alleen ganzen, maar ook andere soorten wild zoals eenden, hazen en konijnen. Net als de 'overbodige' ganzen, worden veel van deze natuurproducten niet benut of onterecht als 'afval' bestempeld. Hollands Wild wil ze, met respect voor de wet- en regelgeving en zonder het natuurlijk evenwicht te verstoren, aan de Nederlandse consument aanbieden. De Woeste grond maakt voor Hollands Wild producten (chipolata en burgers) in combinatie met de Schotse Hooglander, Gans en biologische kruiden.

JAGERS UIT NOORD NEDERLAND
Wij werken alleen met jagers die goed opgeleid zijn en die onze visie op jagen en duurzaamheid delen. Jagers die met zorg omgaan met hun jachtvelden, die binnen de wet- en regelgeving zorgen voor een goed wildevenwicht en het belang van de samenhang van de natuur zien. Voordat je in Nederland mag gaan jagen moet je eerst een theorie- en praktijkopleiding volgen. Deze opleiding is breed en gaat niet alleen over jagen, maar ook over ecologie, landbouw, wildziekten en sociale omgang. Na de cursus volgt een staatsexamen: niet slagen is niet jagen.
Traditioneel wordt wild vooral in de herfst gegeten, terwijl de jacht op verschillende soorten wild het hele jaar plaatsvindt. Alleen in het voorjaar staat de jacht op een laag pitje. Ganzen worden bijvoorbeeld vooral in de zomer geschoten, dit is een mooie vervanging van de tamme eend die dan veel gegeten wordt. Onze natuuroogst wordt op ambachtelijke wijze handmatig verwerkt.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben over de diersoorten die wij gebruiken voor ons natuurvlees? Bel, mail of bezoek ons! We staan je graag te woord!

Reacties