Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności The Savage Ground


https://www.dewoestegrond.nl


O naszej polityce prywatności


De Woeste Grond bardzo dba o Twoją prywatność. Dlatego przetwarzamy tylko te dane, które są nam potrzebne do (ulepszania) naszych usług, a informacje zebrane o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług traktujemy z ostrożnością.


Nigdy nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej oraz dostępnych na niej usług De Woeste Grond. Data obowiązywania tych warunków to 03/02/2019, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane o Tobie są przez nas gromadzone, do czego te dane są wykorzystywane i komu oraz na jakich warunkach, jeśli w ogóle, dane te mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyjaśniamy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z danymi osobowymi, które nam przekazujesz.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą odpowiedzialną za sprawy prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.


O przetwarzaniu danych
Poniżej możesz przeczytać, jak przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakie techniki bezpieczeństwa stosujemy i komu dane mogą być przeglądane.


Oprogramowanie sklepu internetowego


Sklep internetowy Woeste Grond
Nasz sklep internetowy jest tworzony przy użyciu oprogramowania firmy Lightspeed Netherlands. Dane osobowe, które udostępniasz nam w ramach naszych usług, są udostępniane tej firmie. Lightspeed Nederland ma dostęp do Państwa danych w celu zapewnienia nam wsparcia (technicznego), nigdy nie wykorzysta Państwa danych w innym celu. Firma Lightspeed Nederland jest zobowiązana, na podstawie zawartej z nią umowy, do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Firma Lightspeed Nederland wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji technicznych dotyczących korzystania z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane.


E-mail i listy mailingowe


Mailcamp
Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania Mailcamp, jest to strona trzecia, która obsługuje ruch e-mailowy pochodzący z naszej strony internetowej oraz wysyłanie naszych newsletterów. Wszystkie e-maile potwierdzające, które otrzymujesz z naszej witryny i formularzy internetowych są wysyłane przez serwery firmy Microsoft. Zarówno Microsoft, jak i Mailcamp nigdy nie wykorzystają Twojego nazwiska i adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdego newslettera wysyłanego automatycznie przez naszą stronę internetową zobaczysz link "zrezygnuj z subskrypcji". Jeśli go klikniesz, nie będziesz już otrzymywać newslettera z naszej strony. Może to poważnie ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej! Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Microsoft i Mailcamp. Mailcamp używa plików cookie i innych technologii internetowych, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. Mailcamp zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego ulepszania swoich usług oraz do udostępniania informacji osobom trzecim w ramach tych działań.


Office365
Korzystamy z usług Microsoft Office365 dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Microsoft Office365 nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i cały nasz ruch pocztowy traktujemy poufnie.


Procesory płatności


Mollie
Do obsługi płatności w naszym sklepie internetowym wykorzystujemy platformę firmy Mollie.
Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego doskonalenia usług i w ramach tego udostępniania (zanonimizowanych) danych osobom trzecim. Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usług Mollie, do których realizacji Mollie angażuje osoby trzecie. Mollie nie będzie przechowywał Twoich danych dłużej niż pozwalają na to ustawowe terminy.


PAY
Do obsługi płatności w naszym sklepie internetowym wykorzystujemy platformę Pay.
Pay przetwarza Twoje imię i nazwisko, dane adresowe i miejsce zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Pay podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystania Twoich danych w celu dalszego doskonalenia usługi i w tym kontekście udostępniania (zanonimizowanych) danych osobom trzecim. Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych dotyczą również tych części usług Pay, do których angażuje osoby trzecie. Mollie nie przechowuje Twoich danych dłużej niż pozwalają na to okresy ustawowe.


Recenzje


Wysyłka i logistyka


WSZECHSTRONNY I DELIKATNY
Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie do Ciebie paczki. W celu realizacji dostaw korzystamy z usług firmy Fresh and Fine. Wymaga to od nas udostępnienia Fresh and Fine Twojego nazwiska, adresu i danych dotyczących miejsca zamieszkania. Vers en Fijn wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. W przypadku, gdy Vers en Fijn zaangażuje podwykonawców, Vers en Fijn udostępni Twoje dane również tym podmiotom.


Fakturowanie i księgowość


Snelstart
Korzystamy z usług firmy Snelstart w celu prowadzenia naszej administracji i ewidencji księgowej. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz szczegóły dotyczące Twojego zamówienia. Dane te są wykorzystywane do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przekazywane i przechowywane w sposób chroniony. Snelstart jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktował Twoje dane jako poufne. Snelstart nie będzie wykorzystywał Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

 

 

 


Zewnętrzne kanały sprzedaży

 

 

 


Cel przetwarzania danych


Ogólny cel przetwarzania danych
Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z dostarczonym przez Ciebie zamówieniem. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam dane i wykorzystamy je do kontaktu z Tobą - innego niż na Twoje życzenie - w późniejszym czasie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na takie działanie. Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem wypełniania obowiązków księgowych i innych obowiązków administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy zawartej między nimi a nami lub przysięgi albo obowiązku prawnego.

 

 

 


Dane zbierane automatycznie
Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego doskonalenia naszych usług. Dane te (np. adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

 

 

 


Współpraca przy dochodzeniach podatkowych i karnych
W odpowiednich przypadkach De Woeste Grond może być zobowiązany przez prawo do udostępnienia Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni do udostępnienia Twoich danych, ale będziemy stawiać opór w ramach możliwości oferowanych przez prawo.


 


Okresy przechowywania danych
Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twój profil klienta do czasu, gdy zaznaczysz, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, będziemy to również interpretować jako prośbę o zapomnienie. Na podstawie obowiązujących obowiązków administracyjnych jesteśmy zobowiązani do zachowania faktur zawierających Państwa dane (osobowe), dlatego będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo trwa obowiązujący termin. Pracownicy nie mają już jednak dostępu do Państwa profilu klienta i dokumentów, które sporządziliśmy w odpowiedzi na Państwa polecenia.


Państwa prawa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami holenderskimi i europejskimi, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, jakie to są prawa i jak możesz się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i transkrypcje Twoich danych tylko na znany nam już adres e-mail. W przypadku, gdy zechcą Państwo otrzymać dane na inny adres e-mail lub np. pocztą, poprosimy o podanie tożsamości. Prowadzimy ewidencję zrealizowanych wniosków; w przypadku zapomnienia wniosku administrujemy danymi zanonimizowanymi. Otrzymasz wszystkie kopie i zapisy danych w formacie danych nadających się do odczytu maszynowego, które stosujemy w naszych systemach. W każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Danych Osobowych, jeśli podejrzewają Państwo, że nieprawidłowo wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

 

 

 


Prawo do kontroli
Zawsze masz prawo do wglądu do przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetwarzania) danych, które dotyczą Twojej osoby lub które można odszukać. W tym celu można złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej do spraw prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swój wniosek. Jeśli Państwa żądanie zostanie uwzględnione, prześlemy Państwu na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych wraz z przeglądem podmiotów przetwarzających, które przechowują te dane, wskazując kategorię, w ramach której przechowywaliśmy te dane.

 

 

 


Prawo do sprostowania
Zawsze mają Państwo prawo do sprostowania przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetwarzania) danych, które dotyczą Państwa osoby lub mogą być do niej przypisane. W tym celu mogą Państwo złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej do spraw ochrony prywatności. Otrzymasz wówczas odpowiedź na swoje żądanie w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały skorygowane.

 

 

 


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zawsze masz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetworzenia) danych, które dotyczą Twojej osoby lub które można zidentyfikować. W tym celu mogą Państwo złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej do spraw prywatności. Następnie w ciągu 30 dni otrzymają Państwo odpowiedź na swoje żądanie. Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia ograniczenia.

 

 

 


Prawo do możliwości przenoszenia danych
Zawsze masz prawo do tego, aby przetwarzane przez nas (lub zlecane do przetwarzania) dane, które dotyczą Twojej osoby lub mogą być do Ciebie prześledzone, były wykonywane przez inny podmiot. W tym celu możesz złożyć wniosek do naszej osoby kontaktowej do spraw prywatności. Otrzymasz wówczas odpowiedź na swój wniosek w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, prześlemy Ci na znany nam adres e-mail kopie lub transkrypcje wszystkich danych na Twój temat, które przetwarzaliśmy lub które zostały przetworzone w naszym imieniu przez innych przetwórców lub osoby trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy mogli dalej świadczyć usług, ponieważ nie można wtedy zagwarantować bezpiecznego połączenia plików danych.

 

 

 


Prawo do sprzeciwu i inne prawa
W stosownych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez De Woeste Grond lub w jego imieniu. W przypadku wniesienia sprzeciwu natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw jest zasadny, udostępnimy Ci kopie i/lub odpisy danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania. Masz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu indywidualnych decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby to prawo miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak jest, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową do spraw prywatności.

 

 

 


Pliki cookie


Google Analytics
Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są umieszczane przez amerykańską firmę Google, w ramach usługi "Analytics". Korzystamy z tej usługi, aby śledzić i otrzymywać raporty na temat tego, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Ten procesor może być zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów i regulacji do udzielenia dostępu do tych danych. Zbieramy informacje o Państwa zachowaniu podczas przeglądania stron i udostępniamy te dane firmie Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zestawami danych i w ten sposób śledzić Państwa ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje między innymi do oferowania ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

 

 

 


Pliki cookie osób trzecich
W przypadku, gdy rozwiązania programowe stron trzecich wykorzystują pliki cookie, jest to podane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Jednak na tej stronie zawsze znajdziesz najbardziej aktualną wersję. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy już zebrane o Tobie dane, poinformujemy Cię o tym drogą mailową.

 

 

 


Dane kontaktowe

 

 

 


Woeste Grond


Ter Apelerstraat 16


9551 XK Sellingen


Holandia


T 0031 (0) 599727050


E [email protected]


Osoba kontaktowa w sprawach ochrony prywatności


Léon Stam

Bądźcie w kontakcie!

Wpisz swój adres e-mail i bądź na bieżąco z naszym newsletterem