Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »

Disclaimer

Disclaimer voor dewoestegrond.nl

Vvdwg bv (Kamer van Koophandel: 65394496), hierna te noemen De Woeste Grond, verleent u hierbij toegang tot www.dewoestegrond.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
De Woeste Grond behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Woeste Grond spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Woeste Grond.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Woeste Grond.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Woeste Grond nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Woeste Grond.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Woeste Grond, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bleiben Sie in Kontakt!

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse für unsere Mailingliste ein, um sich auf dem Laufenden zu halten